FIRST LEGO League Jr. es el programa que permite a los niños y niñas descubrir la diversión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) a través de un aprendizaje significativo y lúdico.

El programa inspira a los niños y niñas a crear ideas, resolver problemas y superar obstáculos, a la vez que les permite ganar confianza en el uso apropiado de la tecnología. Los participantes colaboran, cooperan y desarrollan habilidades de trabajo en equipo imprescindibles en un mundo laboral dinámico y en constante cambio.

FIRST LEGO League Jr. capta la curiosidad de los niños y niñas de entre 6 y 9 años dirigiéndola hacia el descubrimiento de la ciencia y la tecnología.

FIRST LEGO League Challenge:

Com resoldre el Repte

Cada temporada FIRST LEGO League Challenge convida els equips a descobrir la diversió i l’emoció per la ciència i la tecnologia proposant un repte global relacionat amb una problemàtica del món real. 

El Projecte d'Innovació

Els equips utilitzen la seva creativitat per dissenyar una solució innovadora que resolgui un problema real relacionat amb la temàtica proposada.

El Joc del Robot

Els equips han de dissenyar, construir i programar robots utilitzant la tecnologia LEGO MINDSTORMS per superar una sèrie de missions de manera autònoma en un tauler de joc. Cada missió té una puntuació determinada i es tracta d’aconseguir el nombre més gran de punts en 2’30”.

Valors FIRST 

Mentre els equips desenvolupen el Projecte d'Innovació i el Joc del robot, integren els Valors FIRST. Els Valors són el pilar fonamental de FIRST® i els que el distingeixen d’altres programes del seu tipus. En adoptar aquests valors, els participants aprenen que la competència amistosa i benefici mutu no són objectius diferents, i que el respecte als altres és la base del treball en equip.

 

A més, FIRST incorpora 2 valors propis:

  • Gracious Professionalism™ (Cortesia Professional): fomentar la feina ben feta, tant pròpia com dels altres, valorar els altres i respectar tant els individus com la comunitat.

  • Coopertition™ (Coopertició = Cooperació + competició): competir, ajudar i aprendre dels altres companys, equips i entrenadors.

Durant les 10 setmanes de preparació, els equips guiats per un entrenador construeixen i programen alhora que aprenen com trobar i analitzar la informació i preparen una presentació dels resultats de la seva investigació, que presentaran al jurat a cada torneig. No hi ha límits per a la presentació: poemes, cançons, obres de teatre – qualsevol manera imaginable!

Juny

Obertura d’inscripcions. Inscripcions obertes!

Agost

Alliberament del Repte FIRST LEGO League Challenge a Espanya (1a quinzena) i publicació de la documentació en aquesta web

Setembre

Enviament dels materials de participació als equips FIRST LEGO League Challenge inscrits

Novembre

Tancament de les inscripcions

Decembre

Celebració dels Tornejos microFLL

Gener-Febrer

Celebració dels Tornejos Classificatoris FIRST LEGO League. Consulta les dates!

Març

Celebració de la Gran Final FIRST LEGO League Espanya. Consulta les dates!

Abril-Juny

Celebració dels Tornejos Internacionals FIRST LEGO League. Consulta les dates!

Planifica la temporada

Socis organitzadors FIRST LEGO League
El 20% de les universitats d'Espanya ja col·laboren amb FIRST LEGO League
  • Twitter FLLSpain
  • Facebook FLLSpain
  • Instagram FLLSpain
  • YouTube FLLSpain
  • Flicker
  • Blog FLLSpain