Premis FIRST LEGO League

Els Premis FIRST LEGO League reconeixen aquells equips que demostren èxits extraordinaris a les àrees clau del programa: Valors FIRST, Projecte d'Innovació i Disseny del Robot. L’objectiu de FIRST LEGO League és felicitar a tots els equips i reconèixer el seu treball.

La veritable recompensa és el que els participants descobreixen i aprenen, tant d’ells mateixos com de l’experiència FIRST LEGO League. 

Els premis s’organitzen en categories d’acord amb els diferents àmbits d’aprenentatge. La relació de premis depèn del nombre d’equips que participen, per això és recomanable fer la consulta amb l’organitzador de cada torneig classificatori.

Els criteris de valoració i entrega de premis són establerts a escala internacional pel programa FIRST LEGO League.

LLISTAT DE PREMIS

PREMIS GUANYADOR

Són el reconeixement més gran atorgat a un equip FIRST LEGO League, destacant per ser un model en el respecte als Valors FIRST , I per haver aconseguit l’excel·lència I la innovació tant en el Disseny del Robot com en el Projecte d'Innovació. Els Premis al Guanyador classifiquen als equips per a la Gran Final FIRST LEGO League Espanya.

 • 1r Premi Fundació Scientia al Guanyador – Tornejos fins a 19 equips

 • 2n Premi al Guanyador – Tornejos entre 20 i 31 equips

 • 3r Premi al Guanyador – Tornejos a partir de 32 equips

El Projecte d'Innovació, els valors FIRST,
el Disseny del Robot i el Joc del Robot tenen un pes del 25% 
cadascú per assignar els Premis al Guanyador.

 

 

 

 

PREMIS VALORS FIRST 

Reconeixement a l’equip que ha de ser un model a seguir pel seu profund respecte i defensa dels Valors FIRST LEGO League.

 • 1r Premi als Valors FIRST – Tornejos fins a 23 equips

 • 2n Premi als Valors FIRST – Tornejos entre 24 i 35 equips

 • 3r Premi als Valors FIRST – Tornejos a partir de 36 equips

PREMIS PROJECTE D'INNOVACIÓ

Reconeixement a l’equip que demostra que ha marcat la diferència amb el seu Projecte d'Innovació, aportant idees I solucions aplicables al món real.

 • 1r Premi Dragados al Projecte d'Innovació – Tornejos fins a 23 equips

 • 2n Premi al Projecte d'Innovació – Tornejos entre 24 i 35 equips

 • 3r Premi al Projecte d'Innovació – Tornejos a partir de 36 equips

 

PREMIS JOC DEL ROBOT

Premi al Disseny del Robot

Reconeixement a l’equip que ha sorprès pel seu treball innovador i creatiu de forma global en el Disseny Mecànic, Programació i l’Estratègia i Innovació del Robot.

 • 1r Premi al Disseny del Robot – Tornejos fins a 23 equips

 • 2n Premi al Disseny del Robot – Tornejos entre 24 i 35 equips

 • 3r Premi al Disseny del Robot – Tornejos a partir de 36 equips

Premi al Comportament del Robot

Reconeixement a l’equip que ha aconseguit més punt al Joc del Robot.

 • 1r Premi al Comportament del Robot – Tornejos fins a 31 equips

 • 2n Premi al Comportament del Robot – Tornejos entre 32 i 47 equips

 • 3r Premi al Comportament del Robot – Tornejos a partir de 48 equips

ALTRES PREMIS

 • Premi a l’Emprenedoria: Reconeixement a l’equip que ha demostrat una gran iniciativa I confiança al llarg de tot el torneig, ha sabut afrontar amb maduresa els problemes plantejats i ha trobat solucions efectives a les adversitats sorgides Durant la preparació i el desenvolupament de FIRST LEGO League.

 • Premi ROBOTIX a les Joves Promeses: Reconeixement a l’equip que demostra potencial per superar grans reptes en el futur.

 • Premi a l’entrenador: Reconeixement a l’entrenador el qual la seva dedicació, paciència, orientació i devoció han estat clarament identificades per part dels jutges.

Socis organitzadors FIRST LEGO League
El 20% de les universitats d'Espanya ja col·laboren amb FIRST LEGO League
 • Twitter FLLSpain
 • Facebook FLLSpain
 • Instagram FLLSpain
 • YouTube FLLSpain
 • Flicker
 • Blog FLLSpain